้HUMAN RIGHTS

The Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

07/06 / 1979Richard C. Hall เข้ารับตำแหน่งกรรมการ...

178/95 World Club Land, ซอย 2, หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่ - หางดงต. หนองกวาว อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 50230

แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย

องค์การแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย (Amnest...

139/21 ซอยลาดพร้าว 5 แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (FFC) ก่อตั้งขึ้นในปีพศ. 253...

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 4/2 ซ.วัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400