พระพุทธไสยาสน์

ที่อยู่ :2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

หมายเลขโทรศัพท์: 02-225-9595

เว็บลิงค์: www.watpho.com

วัดโพธิ์ (วัดพระนอน) หรือวัดพระเชตุพนฯ ตั้งอยู่หลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้มาเยือนครั้งแรกในกรุงเทพฯ เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองและมีชื่อเสียงในพระพุทธรูปนอนขนาดยักษ์ซึ่งยาว 46 เมตรและปกคลุมไปด้วยใบไม้สีทอง ใช้เวลาเ