วัดพระแก้ว

ที่อยู่ :นา Phralan พระนคร (ภายในพระบรมมหาราชวังที่ซับซ้อน) เมืองเก่า (รัตนโกสินทร์)

หมายเลขโทรศัพท์: 02-623-5500

เว็บลิงค์:

วัดพระแก้วหรือวัดพระแก้วมรกต (วัดพระศรีรัตนะสัตยาราม) ถือได้ว่าเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังประดิษฐานพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เคารพนับถืออย่างมากจากรูปหยกเดียว พระแก้วมรกตเ