มูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน

ที่อยู่ :อยู่ขององค์กร 71/2 หมู่4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180

หมายเลขโทรศัพท์: +669-8705-7660

เว็บลิงค์: www.thaichilddevelopment.org

เงินที่ท่านบริจาค ทำให้เราสามารถจัดการสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ -           การเรียน สำหรับเด็กๆ ในชุมชน -           การฝึกอาชีพ สำหรับเด็กพิการ -           ทุนการศึกษา สำหรับเด็กด้อยโอกาส การฝึกอาชีพ สำหรับเด็กพิการ   กว่าสิบปีที่ผ่านมา มูลนิธิ พัฒนาเด็กและเยาวชน (TCDF) ได้จัดการด้านการรักษาพยาบาลและการเรียนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนหลายร้อยคน กว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ หลายร้อยคน เงินบริจาคทั้งหมด เรานำไปใช้เป็นทุนการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลและการศึกษาของเด็ก โดยเงินบริจาคไม่ได้นำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ คนที่ได้รับค่าตอบแทนคือคนในชุมมาทำงานกับเรา เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคนในชุมชน เราไม่เกี่ยวข้องกับการสอนศาสนา การใช้จ่ายของพวกเราเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ หากคุณมีคำถามใดๆ สามารถสอบถามผู้ก่อตั้งมูลนิธิได้