มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ที่อยู่ :มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 4/2 ซ.วัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์: +662-248-3734

เว็บลิงค์: www.consumerthai.org/

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (FFC) ก่อตั้งขึ้นในปีพศ. 2537 ในฐานะองค์กรผู้บริโภคที่ไม่ใช่รัฐบาลและไม่หวังผลกำไรที่ทำงานโดยตรงกับผู้บริโภคในการทำนโยบายและการสนับสนุนงาน ในขั้นต้น FFC เริ่มจากการเป็นคณะกรรมการประสานงานเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเพื่อประสานงานกลุ่มสาธารณสุขในระดับประเทศ (พ.ศ. 2526) ปัจจุบัน FFC เป็นองค์กรผู้บริโภคชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดตั้งสมาคมสมาพันธ์องค์กรผู้บริโภค (ACCOT) ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายที่ไม่ใช่ภาครัฐและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรประกอบด้วย 17 องค์กรและกลุ่มผู้บริโภคทั่วประเทศทำงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพศการเกษตรสิทธิแรงงาน . นิตยสารผู้บริโภคของ FFC ที่เรียกว่านิตยสารผู้ซื้ออัจฉริยะคือนิตยสารรายสองเดือนที่มีผู้สมัครสมาชิกมากกว่า 12,000 ราย FFC จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2537 ร่วมกับนิตยสาร กรณีร้องเรียนที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งต่อไปยังสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางรายการโทรทัศน์รายสัปดาห์หนึ่งชั่วโมงซึ่งเรียกว่า Consumer Consumers