แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย

ที่อยู่ :139/21 ซอยลาดพร้าว 5 แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900

หมายเลขโทรศัพท์: +662-513-8754

เว็บลิงค์: www.amnesty.or.th

องค์การแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย (Amnesty Thailand และ AI Thailand) เป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและทั่วโลกโดยมีสมาชิกกว่า 1,000 คนทั่วประเทศไทย แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหนึ่งในมากกว่า 50 แผนกที่ประกอบไปด้วยแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลก แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นองค์กรที่มีผู้สนับสนุนนักกิจกรรมและอาสาสมัครกว่า 150 ล้านคนในกว่า 150 ประเทศโดยมีความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากรัฐบาลองค์กรและกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ การทำงานเพื่อระดมความคิดเห็นของสาธารณชนเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลที่ทำให้เกิดการล่วงละเมิด องค์กรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2520 แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยก่อตั้งเมื่อปี 2536 และได้จดทะเบียนกับรัฐบาลไทยเมื่อ 10 ปี 2546 ในฐานะสมาคม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จตุจักรกรุงเทพฯ ในปีพ. ศ. 2516 แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลได้เปิดสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกในเขตปทุมวันกรุงเทพฯ