ชะนีที่ Highland Farm

ที่อยู่ :ลขที่ 159 หมู่ 8 ถนนแม่สอด-อุ้มผาง กิโลเมตรที่ 46 (ทางหลวงหมายเลข 1090) ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160

หมายเลขโทรศัพท์:

เว็บลิงค์: www.gibbonathighlandfarm.org

มื่อคุณวิลเลี่ยม อี. ดีเตอร์ส และคุณภรณี โชติรส ภรรยา ได้ย้ายครอบครัวจากประเทศสหรัฐอเมริกามาอยู่ประเทศไทย บนที่ดิน 76 ไร่ ถนนแม่สอด-อุ้มผาง ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ลูกชะนีตัวแรกมาถึง ไฮแลนด์ ฟาร์ม ในปีแรกที่ครอบครัว ดีเตอร์ส กำลังสร้างบ้าน เชสเตอร์ (Chester) ลูกชะนีพันธุ์มือขาว หรือชะนีไทยเพศเมีย ขนสีน้ำตาล ถูกนำมาขายในราคา    หลังจากนั้น ... ชะนีตัวอื่น ๆ ก็เริ่มเข้ามาอยู่ในความดูแลของ ไฮแลนด์ ฟาร์ม ปี พ.ศ. 2539 เมื่อมีสัตว์อยู่ในความดูแลจำนวนมากขึ้น จึงเริ่มตั้งเป็น “ไฮแลนด์ ฟาร์ม ศูนย์อนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า” ปี พ.ศ. 2545 คุณวิลเลี่ยม อี. ดีเตอร์ส เสียชีวิต เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ใน การอนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า จึงจัดตั้ง “มูลนิธิวิลเลี่ยม อี. ดีเตอร์ส สำหรับอนุรักษ์ชะนีและสัตว์ป่า”