มูลนิธิศัลยกรรมหัวใจเด็ก (PCSF)

ที่อยู่ :สถาบันโรคหัวใจและหลอดเลือด 2 โรงพยาบาลราชวิถีราชเทวีกรุงเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์: +662-354-8108

เว็บลิงค์: www.pcsf.org

ความเป็นมา....  ในอดีตมีเด็กยากจนที่เป็นเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจำนวนหลายพันคนรอคอยที่จะเข้ามารับการรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจยาวนานกว่า 1-3 ปี อยู่ตามโรงเรียนแพทย์ (ซึ่งมีจำนวนที่แตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล) รวมทั้งที่สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างการรอคอยการบริจาคช่วยเหลือเด็กที่ยาวนานนี้ เด็กจำนวนมากที่มีปัญหาอันเกิดจากโรคหัวใจทวีความรุนแรงขึ้น จนไม่สามารถผ่าตัดแก้ไขได้ เด็กจำนวนมากต้องพิการจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นและเด็กจำนวนมากได้เสียชีวิตก่อนที่จะได้รับการผ่าตัด ซึ่งเด็กเหล่านี้หากเพียงได้รับการผ่าตัดทันเวลาจะสามารถหายและมีชีวิตเป็นปกติได้ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก (Pediatric Cardiac Surgery Foundation)  ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2540 โดยท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ร่วมกับคณะแพทย์สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กเริ่มต้นจำนวน 200,000 บาท จากนายเสถียร - นางโสพรรณ นิธยายน ด้วยเจตนารมณ์เพื่อต้องการช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที ทางมูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถีได้ช่วยเพิ่มปริมาณการผ่าตัดมากขึ้นจากปกติ โดยริเริ่มโครงการผ่าตัดหัวใจนอกเวลาราชการขึ้น