ECPAT International

ที่อยู่ :328/1 ถนนพญาไทเขตราชเทวี 10400

หมายเลขโทรศัพท์: +662-215-3388

เว็บลิงค์: www.ecpat.org/

ECPAT เริ่มขึ้นในปี 2533 เพื่อรณรงค์ยุติการค้าประเวณีเด็กในการท่องเที่ยวในเอเชีย ตั้งแต่นั้นมาพันธกิจที่ท้าทายความต้องการของเราทำให้เราต้องสร้างองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นโดยผสมผสานขอบเขตทางภูมิศาสตร์และสัมผัสประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการสนับสนุนในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยข้อมูลจากการวิจัยและการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง เราทำงานผ่านเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมกว่า 102 แห่งใน 93 ประเทศ การทำงานและการเป็นหุ้นส่วนที่มั่นคงของเราทำให้เราได้รับชื่อเสียงในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก รัฐบาลและองค์กรภาคประชาสังคมทั่วโลกยอมรับ ECPAT ว่าเป็นเครือข่าย NGO ระดับนานาชาติเพียงแห่งเดียวที่ทุ่มเทให้กับการต่อสู้กับการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กทางเพศ นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท ECPAT ได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัลซึ่ง ได้แก่ รางวัลด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2555 และรางวัลฮิลตันเฮลธ์แคร์ปี 2013 ECPAT International ยังมีสถานะการให้คำปรึกษาพิเศษกับสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) สำนักเลขาธิการนานาชาติของ ECPAT ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯประเทศไทยซึ่งเป็นขบวนการของ ECPAT