มูลนิธิพรประทาน

ที่อยู่ :39 ซอยสุขุมวิท 52, บางจาก, พระโขนง, กรุงเทพฯ 10260

หมายเลขโทรศัพท์: +662-331-4731

เว็บลิงค์: www.pratthanadee.org

พระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรการกุศลที่ได้รับรางวัลจากไทยและสหรัฐฯซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2543 เพื่อจัดหาการฝึกอบรมฟรีสำหรับสตรีและเด็กหญิงในประเทศไทย ด้วยทีมงานพนักงานในท้องถิ่นคณะกรรมการระหว่างประเทศและกลุ่มอาสาสมัครที่ทุ่มเทเราให้คำแนะนำในการฝึกอบรมให้คำปรึกษาและแนะแนวทางอาชีพแก่สตรีและเด็กที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจจำนวน 3,000 รายในเขตกรุงเทพมหานครและชนบทจังหวัดอุบลราชธานีในแต่ละปี เราเชื่อมั่นในการเสริมสร้างพลังอำนาจไม่ใช่การพึ่งพาอาศัยกัน เป้าหมายของเราคือการสร้างความเชื่อมั่นและศักยภาพของเยาวชนหญิงจากภูมิภาคที่ยากจนในประเทศไทยเพื่อช่วยสร้างชีวิตที่ปลอดภัยและประสบความสำเร็จ เรื่องราวของเราจนถึงปัจจุบัน: 2000: ก่อตั้งโดย Enrique Cuan เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษสำหรับสตรีที่ด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพมหานคร 2548: เริ่มฝึกอาชีพและการพัฒนาตนเองนอกเหนือไปจากหลักสูตรภาษาอังกฤษยอดนิยม 2554: เปิดสาขาที่ 2 ในชนบทอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2012: เริ่มต้นการฝึกอบรมนอกสำนักงานในชุมชนและโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและอุบลราชธานี 2014: เข้าถึงสตรีและเด็กหญิง 15,000 รายในกรุงเทพฯ 2014: ได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งปีของไทยจากองค์กร Resource Alliance และ Rockefeller Foundation (ภายใต้ชื่อเดิมของมูลนิธิ Goodwill Group) 2015: เข้าถึงสตรีและเด็กหญิง 10,000 คนในจังหวัดอุบลราชธานี 2016: เปิดตัวโปรแกรม Better Me ที่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิต