ยินต้อนรับเข้าสู่ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

ที่อยู่ :84/14 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7) ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

หมายเลขโทรศัพท์: +662 577 1500

เว็บลิงค์: www.pavenafoundation.or.th

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก่อตั้งตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 19 และได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ มาแล้วทั้งสิ้น 122,084 ราย โดยทุกรายทางมูลนิธิปวีณาฯ ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ      รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ ในการช่วยเหลือสังคมเด็กและสตรีผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 มูลนิธิปวีณาฯ ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 8,755 เรื่องจำแนกเป็นปัญหาต่างๆ ดังนี้