โครงการ L.I.F.E. มูลนิธิ

ที่อยู่ :โครงการ L.I.F.E. มูลนิธิ ป ณ . กล่องที่ 5 สำนักงานไปรษณีย์ทุ่งจิตติ กรุงเทพ 10263

หมายเลขโทรศัพท์: +662-752-8370

เว็บลิงค์: www.projlife.com

ตั้งแต่ปี 2530 โครงการ L.I.F.E. มูลนิธิได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ยากจนและอ่อนแอในประเทศไทยโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก โครงการ L.I.F.E. เป็นมูลนิธิที่จดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการทั้งหมด L.I.F.E