มูลนิธิคริสเตียนแคร์เพื่อเด็กพิการในประเทศไทย (CCD)

ที่อยู่ :18/1075 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 2 (ซอยวัดคู) ต. บางปูอ. ปากเกร็ดจ. นนทบุรี 11120

หมายเลขโทรศัพท์: +662-584-6966

เว็บลิงค์: www.ccdthailand.org

เริ่มในปี 1990 Rainbow House ปัจจุบันมีเด็ก 40 คนตั้งแต่อายุ 2 ถึง 21 ปี เด็กทุกคนมาจากบ้านของรัฐบาลใน Pakkred เด็กเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกจากการมีศักยภาพในการดำรงชีวิตที่เป็นอิสระและศักยภาพในการอยู่ในครอบครัว CCD ได้เตรียมและช่วยให้เด็ก ๆ กว่า 40 คนใ