สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) ได้เริ่มดำเนินงานบริการสงเคราะห์เด็กมาตั้งแต่ปี พ....

เลขที่ 1086 – 1092 ถนนอาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้วหรือวัดพระแก้วมรกต (วัดพระศรีรัตนะสัตยาราม) ถือได้ว่าเป็นวัดที่สำ...

นา Phralan พระนคร (ภายในพระบรมมหาราชวังที่ซับซ้อน) เมืองเก่า (รัตนโกสินทร์)

พระพุทธไสยาสน์

วัดโพธิ์ (วัดพระนอน) หรือวัดพระเชตุพนฯ ตั้งอยู่หลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและ...

2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ซารนิลลี่ เฮาส์

ตั้งแต่ปีพศ. 2506 พ่อ Michael Shea, C.Ss.R. และกลุ่มผู้ช่วยชีวิตคนอื่น ๆ ได...

166 ม.6 หมู่บ้านดอนหวาย ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

Mrs. Dalin Ruangaisoon ที่เกิดมาที่เกาะสมุยมีลูกสามคนเด็กสองคนได้รับการวินิ...

เกาะพะงันอำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี 84320

มูลนิธิชีวิตใหม่

มูลนิธินิวไลฟ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 โดยโจฮานแฮนเซนผู้ประกอบการ...

เลขที่ 49 หมู่ 1 ดอนศิลาเวียงชัยจังหวัดเชียงราย 57210

มูลนิธิการพัฒนา Khom Loy

พอลฮันค็อกและแพทริเซียโซลาร์เซลล์เริ่มโครงการ Khom Loy ในปีพ. ศ. 2545 มูลนิ...

155/2 ม. 3 ต. ริมกกอ. เมืองจ. เชียงราย 57100

มูลนิธิคริสเตียนแคร์เพื่อเด็กพิการในประเทศไทย (CCD)

เริ่มในปี 1990 Rainbow House ปัจจุบันมีเด็ก 40 คนตั้งแต่อายุ 2 ถึง 21 ปี เด...

18/1075 หมู่ 5 ถนนสุขาภิบาล 2 (ซอยวัดคู) ต. บางปูอ. ปากเกร็ดจ. นนทบุรี 11120

โครงการ L.I.F.E. มูลนิธิ

ตั้งแต่ปี 2530 โครงการ L.I.F.E. มูลนิธิได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ยาก...

โครงการ L.I.F.E. มูลนิธิ ป ณ . กล่องที่ 5 สำนักงานไปรษณีย์ทุ่งจิตติ กรุงเทพ 10263

เมอร์ซี่อินเตอร์เนชั่นแนล

ในปีพ. ศ. 2517 Rob & Jean Dunk ได้รับการท้าทายเพื่อนำมุมมองของจอห์นเวสล...

PO Box 12, Phetchabun 67000